Recent Changes

Login:

Login:
 
  Most recently added publications:  
 
Chojecki, D. K. (2014). O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla sezonowości zjawisk (metoda średnich jednoimiennych okresów). Przeszłość Demograficzna Polski, 35, 75–92.
toggle visibility
Minakowski, M. J. (2014). Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku. Przeszłość Demograficzna Polski, 35, 65–74.
toggle visibility
Gliński, A. (2014). Informacje o Ormianach polskich w zbiorach Instytutu Matenadaran w Erywaniu. Przeszłość Demograficzna Polski, 35, 55–63.
toggle visibility
Rzemieniecki, K. (2014). Gospodarstwo chłopskie w wybranych wsiach dóbr teofilpolskich na Podolu w 1827 roku. Przeszłość Demograficzna Polski, 35, 41–54.
toggle visibility
Poniat, R. (2014). Wiek opuszczania rodzinnego gospodarstwa domowego w dobie stanisławowskiej w świetle zeznań sądowych. Przeszłość Demograficzna Polski, 35, 7–40.
toggle visibility

About

  This literature database is maintained by the Instytut Historii UJ (UJ). You're welcome to send any questions or suggestions to our feedback address. The database is powered by refbase, an open source database front-end for managing scientific literature & citations. powered by refbase